Munkfors Brukshundklubb, Medlemsinformation

Pga. rådande pandemi, Covid -19 har styrelsen beslutat att årsmötet 2021 skjuts upp till 2022. Detta enligt beslut i SKK och SBK. *(se nedanstående) På styrelsemötet 2021-04-15 beslutade styrelsen efter revisorernas godkännande, att fastställa revisions- och verksamhetsberättelsen för 2020.

* Kennelklubbens Föreningskommitté har beslutat att klubbar som samlar färre än 3 000 medlemmar får skjuta upp sina års- eller fullmäktigemöten till 2022 förutsatt att:

klubben haft ett årsmöte under 2020 som avhandlat verksamhetsåret 2019
och

revisorerna har lämnat en revisionsberättelse utan några anmärkningar på styrelsens förvaltning under 2020.

Om klubben uppfyller kraven ovan ska års- eller fullmäktigemöte ändå genomföras på begäran av:

1/3 av medlemmarna

närmast överordnad klubb i organisationen eller SKK

eller föreningens revisorer.

Ett beslut om att ställa in mötet innebär att samtliga mandattider i styrelsen automatiskt förlängs med ett år. Om styrelsen beslutar att ställa in mötet 2021 ska mötet 2022 genomföra de val som skulle ha skett året dessförinnan.

Styrelsen, Munkfors Brukshundklubb 2021-04-15

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tänk på att oavsett vilken verksamhet vi har på klubben så ska vi tänka på att hålla avstånd, att man inte kommer om man har något av symtomen. Att inte man är så många samtidigt i huset utan håller oss för det mesta utomhus.
Tänker vi på detta så kan vi träffas, träna och ha roligt. 🙂